Enakomerno gibanje
 

Enakomerno gibanje vaja 15


Za neko gibanje je podan graf hitrosti v odvisnosti od časa. Nariši graf odvisnosti poti od časa. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana