Enakomerno gibanje
 

Enakomerno gibanje vaja 14


Dva grafa na spodnji sliki prikazujeta, kako se poti dveh avtomobilov spreminjata s časom. Kateri ima večjo povprečno hitrost? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana