Krožno gibanje
 

Krožno gibanje vaja 5


Telo se giblje po krožnici s stalno hitrostjo 12 cm/s. Polmer krožnice je 60 cm. Kakšen lok opiše v času 30 s? V kolikšnem času 20 krat obide krožnico?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana