Krožno gibanje
 

Krožno gibanje vaja 3


Elektromotor se vrti s frekvenco 600 obratov na minuto. Na os elektromotorja je pritrjeno kolo z radijem 10 cm. Kolo je preko jermenice (glej sliko) povezan z drugim kolesom, ki ima radij 40 cm. Kolikšna je hitrost jermena in s kakšno frekvenco se vrti večje kolo?Jermenica


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana