Enakomerno kroženje
 

Enakomerno kroženje vaja 8


Avto vozi s hitrostjo 120 km/h. Kolesa imajo radij 40 cm. Kolikšen je radialni pospešek na obodu koles?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana