Enakomerno kroženje
 

Enakomerno kroženje vaja 9


S pomočjo pritrjenega in gibljivega škripca dvigujemo breme, kot kaže slika. Radij koles obeh škripcev je 4 cm. Na strani pritrjenega škripca vlečemo vrv s hitrostjo 2 dm/s. S kolikšno hitrostjo se dviguje breme? Kolikšni sta frekvenci vrtenja obeh koles?


Breme je obešeno na levi škripec.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana