Neenakomerno gibanje
 

Neenakomerno gibanje vaja 1


Na cesti sta kolesar in mopedist. Kolesar vozi s hitrostjo 15 km/h, mopedist pa s hitrostjo 30 km/h. V nekem trenutku obe pričneta pospeševati. Kolesar doseže v 20 s hitrost 25 km/h, mopedist pa v 60 s hitrost 60 km/h. Kateri od njiju bolj pospešuje? Kolikšna sta pospeška.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana