Neenakomerno gibanje
 

Neenakomerno gibanje vaja 2


Voznik vozi avto enakomerno, ko v nekem trenutku začne pospeševati. Vsakih 10 s se mu hitrost poveča za 2 m/s. Po 60 s doseže hitrost 108 km/h. Kolikšna je bila njegova začetna hitrost?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana