Neenakomerno gibanje
 

Neenakomerno gibanje vaja 3


Avto vozi s hitrostjo 72 km/h. V nekem trenutku voznik pritisne na zavoro. Hitrost se mu enakomerno zmanjšuje, dokler se ne ustavi. Po 5 s zaviranja, je njegova hitrost še vedno 18 km/h. Kolikšen je pojemek? Kdaj se ustavi? Kolikšna je zavorna pot - pot, ki jo je prevozil med ustavljanjem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana