Neenakomerno gibanje
 

Neenakomerno gibanje vaja 5


Telo ima v času t = 0 hitrost 20 m/s, ko začne zavirati s pojemkom . Po določenem času se ustavi. 10 s po zaustavitvi se prične gibati s pospeškom , dokler ne doseže prvotne hitrosti. Koliko časa se je gibal? Kakšno pot je naredil? Kolikšna je bila njegova povprečna hitrost?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana