Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 1


Na spodnji sliki je podan graf hitrosti gibanja. Hitrosti na grafu sta


časi pa
Opiši gibanje. Kolikšen je pospešek v intervalu B in C? Kolikšna je povprečna hitrost gibanja?


Graf hitrosti in časa


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana