Neenakomerno gibanje
 

Neenakomerno gibanje vaja 14


V času t = 0 pelje skozi semafor prvi avtomobil s hitrostjo 40 km/h. Istočasno spelje drugi avtomobil in pospešuje s pospeškom dokler ne dohiti prvega avomobila. Nariši graf v(t) in s(t) za prvi in drugi avto do točke srečanja. Kdaj imata avtomobila enaki hitrosti? Kdaj drugi avto dohiti prvega? Na kakšni razdalji od semaforja ga dohiti?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana