Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 22


Avtomobil v začetku miruje. V nekem trenutku prične enakomerno pospeševati. Kakšno pot opravi v 12 s, če ima po 6 s pospeševanja hitrost 10 m/s?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana