Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 24


Podan je graf odvisnosti hitrosti gibanja od časa.


Graf hitrosti v odvisnosti od časaKako se giblje telo:

  • prvih 20 s,

  • v časovnem intervalu od 20 s do 40 s,

  • v časovnem intervalu od 40 s do 50 s,

  • v časovnem intervalu od 50 s do 70 s,

  • v časovnem intervalu od 70 s do 80 s?

Za vsak interval navedi, kakšen je pospešek in ga izračunaj, če je mogoče.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana