Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 6


Štiri vozila prevozijo v različnih časih različne poti:

  • V 40 s opravi pot 400 m.

  • V 2 min opravi pot 960 m.

  • V 1 h opravi pot 50 km

  • V 20 min opravi pot 14 km

Katero vozilo ima največjo povprečno hitrost?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana