Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 23


Avtomobil spelje. Po enakomerno pospešenega gibanja doseže hitrost . Nato se še pelje enakomerno.


  • Izračunaj pospešek gibanja v času pospešenega gibanja.

  • Izračunaj celotno pot, ki jo prevozi avtomobil.

  • Nariši graf s(t) in v(t) za to gibanje.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš