Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 27


Ugotovi pravilnost spodnjih trditev.


  • Pri enakomernem gibanju je pospešek enak nič.

  • Pri enakomerno pospešenem gibanju se pospešek enakomerno veča s časom.

  • Pri enakomerno pospešenem gibanju se pot enakomerno povečuje s časom.

  • Pri enakomerno pospešenem gibanju je pospešek pozitiven in konstanten.

  • Pri enakomerno pospešenem gibanju velja, da bo telo v dvakrat daljšem času opravilo štirikrat daljšo pot.

  • Pri enakomerno pojemajočem gibanju se pot manjša s časom.

  • Pri enakomerno pojemajočem gibanju se pospešek enakomerno manjša s časom.

  • Pri enakomerno pojemajočem gibanju se hitrost enakomerno manjša s časom.

  • Pri neenakomerno pospešenem gibanju se pospešek s časom spreminja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana