Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 13


Gibanje telesa opisuje spodnji graf. Odgovori na vprašanja:

  • Kakšno je to gibanje?

  • Kolikšna je začetna hitrost in začetni čas?

  • Kolikšna je končna hitrost in čas gibanja?

  • Kolikšna je trenutna hitrost po 6 s gibanja?

  • Izračunaj pospešek gibanja.

  • Kolikšno pot opravi v zadnjih dveh sekundah gibanja?

Graf gibanja telesa


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana