Neenakomerno gibanje
 

Neenakomerno gibanje vaja 12


Na spodnji sliki je graf hitrosti v odvisnosti od časa za gibanja nekega telesa. Opiši to gibanje. Kolikšni so pospeški gibanja v posameznih odsekih? Nariši graf pospeška v odvisnosti od časa. Kolikšno pot naredi telo v celotnem času gibanja? Kolikšna je njegova povprečna hitrost?


Graf hitrosti v odvisnosti od časa


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana