Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 15


Avto sprva miruje na cestninski postaji. V določenem trenutku začne pospeševati in doseže na razdalji 150 m hitrost 108 km/h. V kolikšnem času je dosegel to hitrost. Kolikšen je bil njegov pospešek?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana