Enakomerno pospešeno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje vaja 16


Avto od začetne hitrosti 0 m/s enakomerno pospešuje. V prvi sekundi naredi pot 1,5 m. Kolikšno pot naredi po 10 s?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana