Energija kemijske reakcije
 

Energija kemijske reakcije vaja 1


Koliko energije potrebujemo za tvorbo 5 molov dušikovega oksida iz elementov? Tvorbena entalpija za dušikov oksid je:
Zapiši urejeno kemijsko enačbo!


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK