Energija kemijske reakcije
 

Energija kemijske reakcije vaja 5


Tekoči hidrazin gori s kisikom, pri čemer se tvori dušik in voda. Koliko je standardna reakcijska entalpija, če se je pri reakciji sprostilo 800kJ energije in je nastalo 37 litrov dušika (100kPa, 25°C)? Zapiši urejeno kemijsko enačbo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK