Izračunaj standardno reakcijsko entalpijo za spodnjo reakcijo:Tvorbene entalpije za posamezne spojine so:

 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK