V toplotno izolirano posodo damo 10 l vode s temperaturo in 1 kg ledu na temperaturi tališča. Za koliko se spremeni entropija, ko se vzpostavi ravnovesje. Specifična talilna toplota ledu je 334 kJ/K.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana