Toplotni stroj dobiva toploto iz površine morja, ki je na temperaturi in jo oddaja v globini, kjer je temperatura . Kolikšen je lahko največji izkoristek toplotnega stroja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana