Etrenje
 

Etrenje
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Etrenje je kondenzacijska reakcija, pri kateri nastanejo etri. Pri tej reakciji se:

  • združita dva alkohola,

  • pri čemer se iz novonastale spojine izloči voda (slika 1).

Kot katalizator uporabimo žveplovo (VI) kislino (), ki pomaga odstraniti vodo v procesu etrenja. Da reakcija poteče, je običajno tako zmes potrebno še segreti. Na reakcijski puščici segrevanje označimo z :


Slika 1: Splošni zapis za etrenje.Nova spojina ima značilni kisikov mostiček, razpoznavni znak za etrov:


Slika 2: Kisikov mostiček pri etrih.Nastanek simetričnih etrovSimetrični etri nastanejo, ko se dva enaka alkohola združita v eno spojino. V tem primeru je tako reakcija kot poimenovanje produktov zelo enostavna.


Slika 3: Simetrični etri nastanejo, ko imamo na razpolago samo en alkohol.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nastanek nesimetričnih etrovIzraz nesimetrični etri pomeni, da imamo na kisikov mostiček vezane različne skupine ogljikovodikov (glej sliko 1). Le-ti lahko nastanejo, če imamo v reakcijski mešanici prisotna dva različna alkohola.


Ker reakcija ni selektivna, lahko nastanejo različni produkti:

  • ob reakciji enakih alkoholov dobimo simetrične etre;

  • ob reakciji različnih alkoholov dobimo asimetričen eter.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko zapisujemo reakcijsko enačbo, pa se običajno posvetimo samo asimetričnemu etru in temu ustrezno zapišemo tudi reakcijo. V tem primeru združimo različna alkohola v novo spojino.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Williamsonova sinteza etrovWilliamomsonova sinteza je organska reakcija med alkoholom in halogenoalkanom, ki tvori eter. Ta reakcija je selektivnejša, saj lahko bolj nadzorovano sestavimo nov eter. To pomeni, da lahko natančno izberemo katere skupine bodo vezane na kisikov mostiček.


Reakcija poteče v dveh stopnjah:

  • Najprej pretvorimo alkohol v natrijev alkoksid.

  • Nato pustimo, da zreagira z halogenoalkanom (oziroma s halogeniranimi organskimi derivati).


Slika 9: Splošni prikaz Williamsonove sinteze.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK