Etri
 

Etri
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Etri so kisikove organske spojine, ki nastanejo s kondenzacijskimi reakcijami med alkoholi. Kondenzacija je reakcija, ko se združita dve spojini, izloči pa se voda, postopek nastajanja etrov pa imenujemo etrenje.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Eter prepoznamo po značilnem kisikovemu mostičku:


Slika 2: Kisikov mostiček: struktura značilna za etre.Poimenovanje etrov je precej preprosto in tako kot pri estrih imamo dva načina:

  • poimenujemo skupini, ki sta vezani na kisik, in dodamo besedo eter;

  • skujemo ime po IUPAC nomenklaturi.


Enostavno poimenovanjePri enostavnem poimenovanju etrov:

  • navedemo po abecednem redu obe alkilni skupini, ki sta vezani na kisik in

  • dodamo besedo ETER.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V primeru, da se vežeta enaka alkohola, to navedemo z grškimi števniki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


AlkoksialkaniAlkoksialkan je alternativno ime za etre, ki pa je redkeje v uporabi. Pri poimenovanju etrov po IUPAC nomenklaturi velja:

  • osnovo imenu da ena izmed verig - navadno najdaljša in najbolj razvejana;

  • drugo skupino pa poimenujemo kot funkcionalno skupino ALKOKSI- in jo v ime dodamo kot predpono (glej sliko 8).

.

Slika 8: Kovanje imena etrov - alkoksialkanov.Poglejmo si praktični primer.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK