Faktorizacija in defaktorizacija trigonometričnih izrazov fb
 

Faktorizacija in defaktorizacija trigonometričnih izrazov
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Faktorízacija ali razstavljanje (tudi razcepljanje) je postopek, s katerim preoblikujemo trigonometrične izraze v obliko produkta faktorjev. Poenostavljeno povedano:


Faktorizacija je preoblikovanje vsote kotnih funkcij v produkt kotnih funkcij.Obratni postopek je defaktorizacija ali razčlenjevanje, poenostavljeno povedano:


Defaktorizacija je preoblikovanje produkta kotnih funkcij v vsoto kotnih funkcij.FaktorizacijaFormule za faktorizacijo so:


DefaktorizacijaFormule za defaktorizacijo so:

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.