Računske naloge iz elektrolize fb
 

Faradayev zakon elektrolize
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Elektroliza je postopek, ki je uporaben za:

  • pridobivanje čistih elementov, kot na primer ;

  • za zaščito korozivnih kovin; temu postopku pravimo galvanizacija;

  • čiščenje kovin.


Tako kot pri vseh reakcijah lahko tudi pri elektrolizi izračunamo izkupiček dane reakcije. Pri tem nam pomaga Faradayev zakon, ki se ukvarja s količino snovi, ki nastane pod vplivom enosmernega toka.


Faradayev zakon za elektrolizo pravi, da je količina električnega naboja Q [As], ki steče skozi elektrolit, sorazmerna z:

  • množino izločene snovi, n [mol];

  • številu izmenjanih elektronov, z;

  • Faradayevi konstanti, F [As/mol].

Zakon zapišemo z enačbo:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Električni tok in čas procesaPogosto nas zanima, koliko časa in električnega toka potrebujemo za določen tehnološki proces. Kako so med seboj povezani:

  • električni naboj,

  • električni tok,

  • in čas,

je podrobneje pojasnjeno v gradivu Električni tok. Tukaj samo povzemimo bistvena spoznanja. Pri tem naj nas ne zmoti, da naboj včasih označimo z e, včasih pa z Q.


Električni tok, naboj in čas so povezni z enačbo:
kjer je Q električni naboj, I električni tok, t pa čas.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK