Fazne spremembe snovi
 

Fazne spremembe snovi vaja 1


Izračunaj maso vodne pare v zraka, če je temperatura zraka in relativna vlažnost 60 %. Nasičen parni tlak je 23,4 mbara, relativna molekularna masa vode pa 18.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana