Funkcija in lastnosti
 

Funkcija in lastnosti vaja 22


Na sliki je narisan graf funkcije f. Zapišite ničle funkcije in zapišite točko, v kateri graf funkcije f seka ordinatno os. 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič