Funkcija in lastnosti
 

Funkcija in lastnosti vaja 27


Realno funkcijo (), tabelirajte na intervalu [-3, 3] s korakom 1. Zapišite ničle funkcije je presečišče grafa z ordinatno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič