Funkcija in lastnosti
 

Funkcija in lastnosti vaja 26


Dana je realna funkcija .


  • Z razstavljanjem rešite enačbo f(x) = 0.


  • Funkcijo tabelirajte na intervalu [-1, 6] s korakom 1 in zapišite ničle ter presečišče grafa z ordinatno osjo.


  • Narišite graf funkcije f.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič