Funkcija in njene lastnosti
 

Funkcija in njene lastnosti vaja 7


Funkcijo , tabelirajte na intervalu [-3, 3] s korakom 1.


  • Zapišite ničle funkcije in presečišče grafa z ordinatno osjo.


  • Narišite graf funkcije f.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič