Funkcija in njene lastnosti
 

Funkcija in njene lastnosti vaja 2


Podan je graf realne funkcije f. Utemeljite ali je funkcija injektivna, surjektivna ali bijektivna. 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič