Funkcija in lastnosti
 

Funkcija in lastnosti vaja 38


Funkcijo , tabelirajte na intervalu [-3, 3] s korakom 1 in narišite njen graf. Pojasnite ali je funkcija injektivna, surjektivna ali bijektivna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič