Funkcija in lastnosti
 

Funkcija in lastnosti vaja 40


Dana je funkcija , .


  • Funkcijo tabelirajte na intervalu [-3, 3] s korakom 1.


  • Zapišite ničle in presečišče grafa z ordinatno osjo.


  • Narišite graf funkcije f.


  • Pojasnite ali je funkcija injektivna, surjektivna ali bijektivna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič