Funkcija in njene lastnosti
 

Funkcija in njene lastnosti vaja 13


Dana je funkcija . Izračunajte . Izračunajte, za katere x je vrednost te funkcije . Za katere x so vrednosti funkcije negativne.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.