Funkcija in njene lastnosti
 

Funkcija in njene lastnosti vaja 14


V koordinatnem sistemu je narisan graf odsekoma linearne funkcije f.
  • Izračunajte ploščino trapeza med grafom te funkcije in abscisno osjo.

  • Dopolnite funkcijski predpis funkcije f.

 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.