Korenska funkcija
 

Korenska funkcija vaja 8


Dana je funkcija :
  • Nariši graf funkcije.


  • Poišči definicijsko območje in zalogo vrednosti.


  • Ali je funkcija injektivna, surjektivna ali bijektivna?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan