Korenska funkcija
 

Korenska funkcija vaja 9


Dana je funkcija .


  • Nariši graf funkcije.


  • Opiši lastnosti funkcije (naraščanje, padanje, sodost, lihost, omejenost).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan