Inverzne funkcije
 

Inverzne funkcije vaja 20


Dana je funkcija , .


  • Zapiši zalogo vrednosti funkcije .


  • Poišči inverzno funkcijo


  • Zapiši definicijsko območje inverzne funkcije, . V kakšnem odnosu je z zalogo vrednosti funkcije ? 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan