Inverzne funkcije
 

Inverzne funkcije vaja 18


Dana je funkcija . Ali je funkcija njena inverzna funkcija?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan