Inverzne funkcije
 

Inverzne funkcije vaja 14


Pri enakomerno pospešenem gibanju je pot s v odvisnosti od poljubnega časa t opisana s formulo:
pri čemer je a pospešek.


Izrazi čas t kot funkcijo poti s in preveri, da sta funkciji in inverzni.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan