Inverzne funkcije
 

Inverzne funkcije vaja 6


Podan je puščični diagram funkcije .
Ali lahko funkciji določiš njeno inverzno funkcijo ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan