Inverzne funkcije
 

Inverzne funkcije vaja 4


Podan je puščični diagram funkcije . Ali ji lahko določiš njeno inverzno funkcijo ? 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan