Inverzne funkcije
 

Inverzne funkcije vaja 5


Podan je puščični diagram funkcije .
Ali ji lahko določiš njeno inverzno funkcijo ? Ali lahko določiš inverz zožene funkcije ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan