Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 9


Dani imamo naslednji funkciji:
  • Določi definicijski območji funkcij f in g.

  • V isti koordinatni sistem nariši grafa funkcij f in g.

  • Določi lihost/sodost funkcij f in g.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan