Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 8


V isti koordinatni sistem nariši naslednji funkciji: 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan